Közgazdasági technikum SzPKP

 • A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 2 év
 • A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: közgazdasági technikus
 • A KÉPZETTSÉG SZINTJE: V.
 • KIVITELEZÉS: A képzés az iskolában és a munkáltatónál folyik, ahol a gyakorlati képzésre kerül sor.

BEIRATKOZÁSI FELTÉTELEK

A képzési programba az iratkozhat be, aki:

 • bolti eladói vagy adminisztrátori képesítést vagy
 • a korábbi előírások alapján azonos értékű végzettséget szerzett.

A SZAKKÉPESÍTÉS LEÍRÁSA

A közgazdasági technikus szakmája érdekes. A mai modern világban nemcsak nagy kihívásra ad lehetőséget, hanem lehetővé teszi az egyén személyiség- és szakmai fejlődését is.

A szakmai modulok keretében az elméleti ismereteket a gyakorlattal ötvözzük, és ezáltal fejlesztjük a diákok vállalkozói kompetenciáját, kreativitását, valamint a kommunikációs, a szervező- és együttműködési képességét.

LEGGYAKORIBB MUNKAKÖRI FELADATOK:

 • a közgazdasági technikus korszerű IKT eszközöket használ,
 • hivatalos levelezést és ügyintézést folytat,
 • ügyvezetést folytat, üzletet köt,
 • vezeti és nyilvántartja a számviteli és az egyéb iratokat,
 • rendszerezi, nyilvántartja és beiktatja az ügyviteli iratokat,
 • a munkavégzés során alkalmazza az ügyintézés eljárásaira vonatkozó szabályokat és a jogi előírásokat,
 • szakszerűen, több nyelven kommunikál.

A VÉGZETTSÉGSZERZÉS FELTÉTELE

A diáknak eleget kell tennie a tantárgyfelosztásban előírt közismereti tantárgyak és szakmai modulok követelményeinek, valamint a nyílt kurrikulum moduljaiban meghatározott követelményeknek, továbbá eredményesen kell teljesítenie a szakköri tevékenységek tartalmaiból és a gyakorlati képzésen a munkáltatónál. Mindez a szakmai érettségi vizsga előfeltétele.

A képzés a szakmai érettségi vizsgával zárul, az alábbiak szerint:

 • írásbeli és szóbeli vizsga szlovén nyelv és irodalomból vagy magyar nyelv és irodalomból,
 • írásbeli és szóbeli vizsga gazdaságtanból,
 • írásbeli és szóbeli vizsga az első idegen nyelvből vagy matematikából (a diák választása),
 • termék készítése vagy szolgáltatás és annak megvédése.

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG

A közgazdasági technikus felsőoktatási szakképzési intézményekben (főiskolákon) folytathatja a tanulmányait. Ha érettségi vizsgát tesz egy általános érettségi tantárgyból, egyes egyetemekre is beiratkozhat.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A közgazdasági technikus számos területen vállalhat munkát. Lehet önfoglalkoztatott (egyéni vállalkozó), elhelyezkedhet a gazdasági szférában (bankban, postán, biztosító társaságnál, spedíción, vámhivatalban, a vállalatok értékesítési és beszerzési osztályán, titkárságában, a PR osztályon, számvevőségben, recepción stb.) vagy a közszférában (a községházán, közigazgatási egységen és a közintézményekben).

GYAKORLATI KÉPZÉS A MUNKÁLTATÓNÁL

A diákok a harmadik és a negyedik osztályban is egy négyhetes munkahelyi gyakorlati képzésen vesznek részt. Ennek megszervezésekor helyi és regionális vállalatokkal, kisiparosokkal és intézetekkel, valamint a Muravidéki Gazdasági Kamarával és a Lendvai Kisipari és Vállakozói Kamarával működünk közre.

A diákok a gyakorlati képzést az ERASMUS+ keretében külföldön is végezhetik.

 

Tantárgyfelosztás

 

Pillanatfelvételek

 

Videó a programbemutatóról

Comments are closed.