Közgazdasági technikum SzPKP tantárgyfelosztás

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/ekonomski_tehnik_dv/spl-del.htm

Jelölés Programegységek Kötelező/ választható Órák száma összesen Kreditpontok száma
 A – Közismereti tantárgyak
P1 Szlovén nyelv Kötelező 276 13
P2 Magyar nyelv I, II Kötelező 276 13
P3 Matematika Kötelező 206 10
P4 Idegen nyelv I Kötelező 276 13
P5 Művészet Kötelező 30 2
P6 Történelem Kötelező 40 2
P7 Földrajz Kötelező 40 2
P8 Szociológia Kötelező 40 2
P10 Kémia Kötelező 60 3
P11 Biológia Kötelező 60 3
P12 Informatika Kötelező 60 3
P13 Testnevelés Kötelező 150 7
Összesen A   1514 73
 B – Szakmodulok
M1 Ügyvitel és vállalkozás Kötelező 102 5
M2 Projektek és a vállalat ügyvitele Kötelező 160 6
M3 A gazdaság működése és ügyvitel gazdaságossága Kötelező 229 9
M5 Készletkönyvelés választható 136 6
M12 Pénzügyi alapismeretek választható 102 5
Összesen B   729 31
Ebből: C – Gyakorlati oktatás az iskolában
  Gyakorlati oktatás   240 10
Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál
  Szakmai gyakorlat   76 3
D – Szakköri tevékenységek
 ID Szakköri tevékenységek   96 4
E – Nyílt kurrikulum
E Nyílt kurrikulum   136 5
UIKT IKT-használat   68 2
GP A környezet gazdasági lehetőségei   68 3
Szakmai érettségi vizsga (termék vagy szolgáltatás védéssel)     4
Kreditpontok összesen     120

Comments are closed.