Gépészeti technikum SzK

 • A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 4 év
 • A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: gépésztechnikus
 • A KÉPETTSÉG SZINTJE: V.
 • KIVITELEZÉS: A képzés az iskolában és a munkáltatónál folyik, ahol a gyakorlati képzésre kerül sor.

BEIRATKOZÁSI FELTÉTELEK

A képzési programba az iratkozhat be, aki befejezte:

 • az általános iskolát vagy
 • az alapfokú szakiskolai képzési programot.

ÖSZTÖNDÍJAK A HIÁNYSZAKMÁK TÁMOGATÁSÁRA

A program I. évfolyamába iratkozó diák megpályázhatja a Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/ által meghirdetett hiányszakmákat támogató ösztöndíjat.

A SZAKKÉPESÍTÉS LEÍRÁSA

A gépésztechnikus egy érdekes szakma. Ezzel a képesítéssel rendelkezőkre elsősorban a gép-, a fa-, az építő- és a textiliparban van szükség. A gépésztechnikus rendelkezik a számítógépes rajzolás ismereteivel, képes műszaki és technológiai dokumentációt olvasni. Számítógépen el tudja készíteni a munkájához szükséges műszaki dokumentációt, ismeri a mechanikus, hidraulikus, elektromos, elektronikai és egyéb vezérlési rendszerek működését. Tud csapatban dolgozni, ismeri a szakterületéhez kapcsolódó műszaki előírásokat és szabványokat. Munkája során legalább egy idegen nyelvet használ, közgazdasági alapismeretekkel rendelkezik, ismeri a szükséges munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat.

A LEGGYAKORIBB MUNKAKÖRI FELADATOK:

 • megszerkeszti és megrajzolja a különböző gépelemeket, munkaeszközöket, képes megtervezni a gyártást,
 • kidolgozza és használja a műszaki és technológiai dokumentációt,
 • az anyagmegmunkálás különböző technológiai folyamatait végzi,
 • egyszerű elemeket, szerkezeteket és berendezéseket tervez és szerkeszt,
 • kezeli és programozza a numerikusan irányított anyagmegmunkáló gépeket és berendezéseket,
 • műszaki és technológiai méréseket végez egyszerű és digitális eszközökkel,
 • gondoskodik a biztonsági intézkedések betartásáról, ügyel a környezetvédelemre, tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel,
 • kezeli és programozza a robotirányító rendszereket.

A VÉGZETTSÉGSZERZÉS FELTÉTELE

A diáknak eleget kell tennie a tantárgyfelosztásban előírt közismereti tantárgyak és szakmai modulok követelményeinek, valamint a nyílt kurrikulum moduljaiban meghatározott követelményeknek, továbbá eredményesen kell teljesítenie a szakköri tevékenységek tartalmaiból és a gyakorlati képzésen a munkáltatónál. Mindez a szakmai érettségi vizsga előfeltétele.

A képzés a szakmai érettségi vizsgával zárul, éspedig:

 • írásbeli és szóbeli vizsga szlovén nyelv és irodalomból vagy magyar nyelv és irodalomból,
 • írásbeli és szóbeli vizsga gépészetből,
 • írásbeli és szóbeli vizsga az első idegen nyelvből vagy matematikából (a diák választása),
 • termék készítése vagy szolgáltatás és annak megvédése.

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG

A gépésztechnikus felsőoktatási szakképzési intézményekben (főiskolákon) folytathatja a tanulmányait. Ha érettségi vizsgát tesz egy általános érettségi tantárgyból is, bizonyos egyetemekre is beiratkozhat.

A gépésztechnikus többnyire a gépészeti, mechatronikai, forgalmi, logisztikai szakirányon tanulhat tovább, továbbá a fizika és matematika, multimédia és kommunikáció, kommunális ellátás, munkaszervezés, gazdasági menedzsment, környezetvédelem, munkavédelem, tengerészet, légiipar, menedzsment és az informatika területén.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A gépésztechnikus számos területen vállalhat munkát. Lehet önfoglalkoztatott (egyéni vállalkozó), elhelyezkedhet a gazdasági szférában (iparban, kézműiparban, kereskedelemben), de a nemgazdasági ágazatokban is.

A gépésztechnikussal az alábbi munkahelyeken találkozhatunk: lehet a cég menedzsere, egyéni vállalkozó, gyártásvezető, munkafolyamat-irányító, üzlet(részleg)vezető, tervező, technológus, gépkezelő, energetikai műszerek irányítója/kezelője, gyártásközi ellenőr, CNC programozó és műszerész, robotkezelő és robotprogramozó, (eszköz)karbantartó, kommerciális és beszerzési referens, kereskedelmi képviselő, biztosítási ügynök, értékbecslő/kárszakértő, logisztikáért/beszerzésért és a munkavédelemért felelős személy.

GYAKORLATI KÉPZÉS A MUNKÁLTATÓNÁL

A diákok a második és a harmadik osztályban is négyhetes munkahelyi gyakorlati képzésen vesznek részt. Ennek megszervezésekor helyi és regionális vállalatokkal, kisiparosokkal és intézetekkel, valamint a Muravidéki Gazdasági Kamarával és a Lendvai Kisipari és Vállakozói Kamarával működünk közre.

A diákok a gyakorlati képzést az ERASMUS+ keretében külföldön is végezhetik.

 

Tantárgyfelosztás

Pillanatfelvételek

Videó a programbemutatóról

 


Comments are closed.