Ifjúság, biztonság, erőszak és kábítószer

Janez Pravdič előadó az elsőéves diákokkal egy foglalkozás keretében kereste a választ a következő kérdésekre: erőszakos társadalomban akarunk-e élni, vagy egy rendezett társadalomban, ahol az emberek boldogok és szabadok? A diákok megismerkedtek a polgárok biztonsággal kapcsolatos jogaival, a szabálysértők és a bűnözők felelősségével, a magánélet tiszteletben tartásával, beleértve az online alkalmazások használatát, valamint a kábítószer-fogyasztás egyénre és társadalomra gyakorolt hatásával.

Comments are closed.