Az általános érettségi vizsga bizonyítványainak ünnepélyes kiosztása

Splošno maturo je v spomladanskem roku 2016 opravljalo 26 dijakov. Uspešnih je bilo 25 dijakov, uspeh je tako 96,15 %.

Povprečno doseženo število točk vseh dijakov znaša 20,35 točk, kar je nad državnim povprečjem, ki znaša 19,43 točke.

Ena dijakinja in en dijak sta dosegla izjemen učni uspeh na splošni maturi in postala zlata maturanta, Rebeka Bernard s 30 točkami in
Grega Ferenc s 33 točkami, od 34 možnih točk.

Čestitamo vsem za dosežen uspeh na splošni maturi – tako dijakom kot tudi vsem tistim, ki so jim pri tem pomagali in stali ob strani.

Mindenkinek őszintén gratulálunk az érettségi vizsgán elért eredményekhez – mind a diákoknak, mind azoknak, akik mellették álltak és segítették őket.

Comments are closed.