Uredništvo stenskega časopisa Di(v)jak

V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da bomo prispevke dijakov objavljali na stenskem časopisu z naslovom Di(v)jak. Stenski časopis izhaja vsak mesec in vedno izberemo temo, ki je aktualna, zanimiva za dijake in učitelje ter poučna.

Tu mesto najdejo pisni izdelki dijakov, spisi, pesmi, haikuji, skratka vse, kar nastane izpod njihovega peresa. Svojo rubriko ima tudi šport, ki je bil prav meseca februarja predstavljen v luči ZOI, marca je bil poudarek na Petöfi Šándorju, madžarskem pesniku.

Nasveti za mlade, novice iz sveta, skratka vse aktualnosti (najboljši filmi, največje knjižne uspešnice) pa so teme, ki si jih dijaki izredno radi preberejo, zato se nahajajo na posebnem panoju.

Na ta način se dijaki naučijo spoznavati svet okoli sebe in vzpodbujajo svojo kreativnost.

Mesec april bomo posvetili izdelkom nadarjenih dijakov na različnih področjih ter šegam in navadam, povezanimi z veliko nočjo.

Ob stenskem časopisu se nahaja tudi omara z največjimi sodobnimi knjižnimi uspešnicami.

Ustanovili smo tudi knjižni klub, kjer se bomo z dijaki srečali enkrat na mesec in pogovarjali o različnih temah, okoli kateri so spletene prebrane zgodbe.

Maj, eden lepših mesecev, ko bomo na šoli odprli vrata vsem zainteresiranim, se bomo v sklopu bralnega kotička lotili tem, povezanih z vlogo ženske v vzhodnem svetu, jih glede na različne vsebine primerjali in na koncu potegnili vzporednice še s sodobno zahodno žensko in njeno vlogo v družbi. Ogledali si bomo tudi kratek film na to temo in razpravljali o njihovem življenju, vrednotah in morebitnih privilegijih, podajali bomo različna mnenja ter se poskušali postaviti v vlogo vzhodne ženske.

Comments are closed.