Közös fogadóórák – 2017. 6. 1.

Tisztelt szülők!

Mindenkit szeretettel várunk a közös fogadóórákra, amlelyek 2017. junius 1-én, csütörtökön, 16 óra 30 perckor lesznek a lendvai Kétnyelvű Középiskolában.

Napirend:

  1. Közös fogadóróra az osztályfőnökökkel
  2. Beszélgetési lehetőség a tanárokkal

A tanárok tantermek szerinti elhelyezkedési sorrendje a fogadóórák napján lesz megjelentetve az iskola honlapján, ill. a hirdetőtáblán az iskola aulájában.

 

Tanár/-nő Tanterem
Antolin Tibaut Helena kabinet za matematiko – pritličje
Bačič Lučka kabinet organizatorke PUD – pritličje
Bernad Daniel fizika (FIZ) – 1. nadstropje
Baumgartner Mihela Kabinet v delavnicah – pritličje
Budin Maja slovenski jezik 1 (SLO1) – 2. nadstropje
Bukovec Miran učno podjetje 2 (UP2) – pritličje
Dancs Anna učilnica za likovno umetnost (LIK) – 1. nadstropje
Feher Alfred – 2. F informatika (INF) – pritličje
Ftičar Attila ODSOTEN
Ferenc Katarina 1. B/C ekonomski tehnik 1 (ET1) – pritličje
Gaál Mária geografija (GEO) – 2. nadstropje
Gergar Zorka kabinet za nemščino – 1. nadstropje
Halász Renata 1.A angleški jezik 1 (ANG1) – 1. nadstropje
Hanc Krapec Lijana Kabinet za slovenski jezik – 2. nadstropje
Hevia Murciego Sara ODSOTNA
Horvat Aleksandra multimedija (MUL) – 2. nadstropje
Horvat Laura madžarski jezik 1 (MAD1) – 2. nadstropje
Horváth Attila 3. C zgodovina (ZGO) – 1. nadstropje
Mag. Horváth Bernadetta kabinet za družboslovje – 2. nadstropje
Horvatič Velimir 1.F strojni tehnik (ST) – pritličje
Hozjan Simona 4. G nemščina (NEM) – 1. nadstropje
Kardoš Štefan Kabinet za FIZ – 1. nadstropje
Kovač Ildikó 2. C Učilnica za biologijo (BIO)  – 1. nadstropje
Kolarič Silvija Knjižnica – 2. nadstropje
Kuhar Nives 2. E ekonomski tehnik 2 (ET2) – pritličje
Laj Brigita kabinet za ekonomske tehnike – pritličje
László Hermina kabinet za madžarščino – 2. nadstropje
Lazar Fortuna kabinet za likovno umetnost – 1. nadstropje
Lovrenčec Alenka pisarna šolske svetovalne službe – 1. nadstropje
Nađ Mirjana Kabinet za športno vzgojo – telovadnica
Pavošević Žoldoš Natalija kemija (KEM) – 1. nadstropje
Mag. Prendl  Nataša pisarna šol. razvojnega tima (ŠRT) – 1. nadstropje
Polanec Marija Laboratorij – 1. nadstropje
Raduha Mario merilnica (MER) – pritličje – delavnice
Režonja Slavko 2. D računalniško podprte tehnologije (RPT) – pritličje
Sabo Sandra 3. A matematika 1 (MAT1) – pritličje
Sabo Sibila 1. E Učilnica za multimedijo (MUL) – 2. nadstropje
Sobočan Blaž 1. D ODSOTEN
Šamu Simona 2. A matematika 2 (MAT2) – pritličje
Šamu Sonja Kabinet za biologijo – 1- nadstropje
Šantak Borut Zbornica – 1. nadstropje
Šašić Göntér Vesna sociologija (SOC) – 2. nadstropje
Tomšič Tibor pisarna namestnika ravnateljice – 1. nadstropje
Tóth Elizabeta 2. B ODSOTNA
Vida Sandra angleški jezik 2 (ANG2) – 1. nadstropje
Silvija Vučak Virant kabinet za informatiko – pritličje
Mag. Gabriela Zver slovenski jezik 2 (SLO2) – 2. nadstropje

Comments are closed.