Villanyszerelő

 • A képzés időtartama: 3 év
 • A szakképesítés megnevezése: villanyszerelő
 • A képzettség szintje: IV.
 • Kivitelezés: A képzés az iskolában és a munkáltatónál folyik, ahol a gyakorlati képzésre kerül sor.

BEIRATKOZÁSI FELTÉTELEK

A képzési programba az iratkozhat be, aki:

 • befejezte az általános iskolát vagy
 • alapfokú szakiskolai képesítést szerzett.

Ösztöndíjak a hiányszakmákra

Az villanyszerelő program I. évfolyamába iratkozó diák megpályázhatja a Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije:  http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/ által meghirdetett hiányszakmákat támogató ösztöndíjat.

A SZAKKÉPESÍTÉS LEÍRÁSA

Az elektromos áram mindennapjaink nélkülözhetetlen része, ezért ez a villanyszerelő is nélkülözhetetlennek számít. A villanyszerelő az elekromos berendezések szerelésével, karbantartásával, telepítésével és üzemeltetésével, valamint különböző gépek és berendezések csatlakoztatásával és javításával foglalkozik. Munkája változatos, gyakran dolgozik a szabadban is.

LEGGYAKORIBB MUNKAKÖRI FELADATOK

 •  vezetékrendszerek kiépítése, mérések végzése,
 • a fogyasztók bekötése a villamos hálózatba, védőföldelések és mérések végzése, az alapvető elektromos, információs és kommunikációs technológiai vezetékek és készülékek karbantartása,
 • vezetékrendszerek telepítése, kisfeszültségű elektromos hálózatok és villanymotoros hajtások elemeinek csatlakoztatása és karbantartása,
 • villámhárító rendszerek telepítése,
 • elektromos vezetékrendszerek kiépítése és karbantartása, érzékelők és mérőátalakítók telepítése.

A VÉGZETTSÉGSZERZÉS FELTÉTELE

A diáknak eleget kell tennie a közismereti tantárgyak, a kötelező és a választható modulok követelményeinek, valamint a nyílt kurrikulum azon modulkövetelményeinek, amelyet az iskola meghatározott. Eredményesen kell teljesítenie a szakköri tevékenységek tartalmaiból is és a gyakorlati képzésen a munkáltatónál, valamint a záróvizsgán.

A záróvizsga szerkezete:

 • írásbeli és szóbeli vizsga szlovén nyelv és irodalomból vagy magyar nyelv és irodalomból,
 • termék készítése vagy szolgáltatás és annak megvédése.

TOVÁBBTANULÁS

A villanyszerelő a sikeres záróvizsga után a két évig tartó szakiskolai programot kiegészítő szakközépiskolai programban tanulhat tovább, azaz V. képzettségi szintre juthat.

Továbbtanulhat:

 • iskolánk Mechatronikai technikum vagy Gépésztechnikum programjában,
 • vagy az évente megjelenő Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove publikációban nyilvánosságra hozott egyéb középiskolák programjaiban.

 ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A villanyszerelő olyan munkahelyeken dolgozhat, ahol nagyfeszültségű elektromos vezetékekkel és elektroenergetikával kapcsolatos munkálatokat végeznek, valamint elektromos vezetékrendszerek működtetésével és karbantartásával, a fogyasztók bekötésével, mérések végzésével, az alapvető elektromos, információs és kommunikációs technológiai vezetékek és készülékek karbantartásával, vezetékrendszerek telepítésével, kisfeszültségű elektromos hálózatok és villanymotoros hajtások elemeinek csatlakoztatásával és karbantartásával, érzékelők és mérőátalakítók telepítésével foglalkoznak.

GYAKORLATI KÉPZÉS A MUNKÁLTATÓNÁL

A diákok az első, a második és a harmadik osztályban munkahelyi gyakorlati képzésen vesznek részt, ennek időtartama 34 hét. Ennek megszervezésekor helyi és a régión kívüli vállalatokkal és kisiparosokkal, valamint a Muravidéki Gazdasági Kamarával és a Lendvai Kisipari és Vállakozói Kamarával működünk közre.

 

Tantárgyfelosztás

Pillanatfelvételek


Videó a programbemutatóról

 

Comments are closed.