Óvodai nevelés

 • A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 4 év
 • A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: óvodapedagógus középfokú végzettséggel
 • A KÉPETTSÉG SZINTJE: V.
 • KIVITELEZÉS: A képzés az iskolában és a munkáltatónál folyik, ahol a gyakorlati képzésre kerül sor.

BEIRATKOZÁSI FELTÉTELEK

A képzési programba az iratkozhat be, aki befejezte:

 • az általános iskolát vagy
 • az alapfokú szakiskolai képzési programot.

A SZAKKÉPESÍTÉS LEÍRÁSA

Az óvodapedagógus megteremti és biztosítja az iskoláskor előtti gyermekek testi és lelki fejlődésének a lehetőségét. Fejleszti a gyermekek önállóságát, kezdeményezőképességét, érdeklődését, kommunikációs és felfogóképességét, kreatív önkifejezését, segíti a helyes énkép formálódását.

A LEGGYAKORIBB MUNKAKÖRI FELADATOK:

 • a nevelőmunka előkészítése, tervezése és megvalósítása, az óvodai élet szervezése,
 • az étkezéssel, tisztálkodással, napi pihenéssel és a szabadban tartózkodással kapcsolatos napi teendők megfelelő beosztásáról való gondoskodás,
 • az oktatási és nevelési munkához megfelelő tartalmak, tevékenységformák és módszertani eljárások kiválasztása,
 • a gyermek fejlesztését szolgáló eszközök, játékok és didaktikai anyagok készítése,
 • a gyermekek fejlesztésére irányuló foglalkozások tervezése és megvalósítása,
 • a gyermekek ösztönzése, bátorítása és irányítása a játékos foglalkozások során,
 • a gyermekek megfigyelése egyes tevékenységek és körülmények/helyzetek kapcsán,
 • az óvodai környezet funkcionalitásáról és esztétikai rendjéről való gondoskodás,
 • együttműködés a szülőkkel.

A VÉGZETTSÉGSZERZÉS FELTÉTELE

A diáknak eleget kell tennie a tantárgyfelosztásban előírt közismereti tantárgyak és szakmai modulok követelményeinek, valamint a nyílt kurrikulum moduljaiban meghatározott követelményeknek, továbbá eredményesen kell teljesítenie a szakköri tevékenységek tartalmaiból és a gyakorlati képzésen a munkáltatónál. Mindez a szakmai érettségi vizsga előfeltétele.

A képzés a szakmai érettségi vizsgával zárul, éspedig:

 • írásbeli és szóbeli vizsga szlovén nyelv és irodalomból vagy magyar nyelv és irodalomból,
 • írásbeli és szóbeli vizsga óvodapedagógiából,
 • írásbeli és szóbeli vizsga az első idegen nyelvből vagy matematikából (a diák választása),
 • vizsgafoglalkozásból és annak megvédéséből.

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG

A középfkokú végzettségű óvodapedagógus felsőoktatási szakképzési intézményekben (főiskolákon) folytathatja a tanulmányait. Ha érettségi vizsgát tesz egy általános érettségi tantárgyból is, bizonyos egyetemekre is beiratkozhat.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A középfkokú végzettségű óvodapedagógus az óvodákban vállalhat munkát.

GYAKORLATI KÉPZÉS A MUNKÁLTATÓNÁL

A diákok a harmadik és a negyedik osztályban is négyhetes gyakorlati képzésen vesznek részt. Ennek megszervezésekor a régió óvodáival működünk közre.

Tantárgyfelosztás

Comments are closed.