Mechatronikai tecnikum SzPKP tantárgyfelosztás

https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/tehnik_mehatronike_dv/posebnidel.htm

Jelölés Programegységek Kötelező/ választható Órák száma összesen Kreditpontok száma
A – Közismereti tantárgyak
P1 Szlovén nyelv Kötelező 276 13
P2 Magyar nyelv  I, II Kötelező 276 13
P3 Matematika Kötelező 206 10
P4 Idegen nyelv I Kötelező 276 13
P5 Művészet Kötelező 30 2
P6 Történelem Kötelező 40 2
P7 Földrajz választható 40 2
P8 Szociológia választható 40 2
P10 Fizika Kötelező 80 4
P11 Kémia Kötelező 40 2
P12 Informatika Kötelező 60 3
P13 Testnevelés Kötelező 150 7
Összesen A   1514 73
B – Szakmodulok
M1 Műszaki kommunikáció Kötelező 34 2
M2 Technológiai folyamatok Kötelező 35 2
M3 Mechatronika Kötelező 272 11
M4 Információs rendszerek Kötelező 136 6
M5 Vezérlő- és szabályozórendszerek Kötelező 204 9
Összesen B   681 30
Ebből: C – Gyakorlati oktatás az iskolában
  Gyakorlati oktatás   300 12
Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál
  Gyakorlati oktatás a munkaadónál   76 3
D – Szakköri tevékenységek
  Szakköri tevékenységek   96 4
E – Nyílt kurrikulum
E Nyílt kurrikulum   136 6
  Szakmai projektmunka   66 3
  Gépészeti és elektrotechnikai alapok   70 3
Szakmai érettségi vizsga (termék védéssel)     4
Kreditpontok összesen     120

Comments are closed.