Közgazdasági technikum SzK tantárgyfelosztás

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/ekonomski_tehnik_DV-2022/posebnidel.htm

Jelölés Programegységek Kötelező/ választható Órák száma összesen Kreditpontok száma
 A – Közismereti tantárgyak
P1 Szlovén nyelv Kötelező 487 24
P2 Magyar nyelv I, II Kötelező 487 24
P3 Matematika Kötelező 383 19
P4 Idegen nyelv I Kötelező 417 20
P5 Művészet Kötelező 68 3
P6 Történelem Kötelező 102 5
P7 Földrajz Kötelező 68 3
P8 Szociológia Kötelező 68 3
P9 Pszichológia Kötelező 68 3
P10 Kémia Kötelező 105 5
P11 Biológia Kötelező 105 5
P12 Testnevelés Kötelező 340 14
Összesen A   2698 128
 B – Szakmodulok
M1 Ügyviteli projektek Kötelező 238 12
M2 A vállalatok ügyvitele Kötelező 272 13
M3 Az ügyvitel gazdaságossága Kötelező 238 12
M4 Gazdasági alapismeretek Kötelező 340 19
M6 Készletkönyvelés választható 136 6
M8 Közigazgatási eljárási ismeretek választható 136 6
M12 Pénzügyi alapismeretek választható 102 5
Összesen B   1462 73
Ebből: C – Gyakorlati oktatás az iskolában
  Gyakorlati oktatás   748 30
Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál
  Szakmai gyakorlat   304 14
D – Szakköri tevékenységek
 ID Szakköri tevékenységek   352 14
AD Aktív állampolgárság   35 2
E – Nyílt kurrikulum
E Nyílt kurrikulum   415 19
CRO Személyiségfejlesztő tréning   35 2
KPB Kommunikáció és üzleti viselkedéskultúra   35 2
PIR Gazdasági informatika   120 4
FOM Fiatalok pénzügyi műveltsége   31 2
JES A szakma nyelve   33 2
GP A környezet gazdasági lehetőségei   130 5
UMAT Hasznos matematika   31 2
Szakmai érettségi vizsga (termék vagy szolgáltatás védéssel)     4
Kreditpontok összesen     253

Comments are closed.