Gimnázium

  • KÉPZÉSI PROGRAM: Kétnyelvű szlovén-magyar gimnázium
  • A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 4 év
  • BEIRATKOZÁSI FELTÉTELEK: Az iratkozhat gimnáziumba, aki befejezte az általános iskolát.

A gimnázium egy általános képzési program, amely a felsőoktatási intézményekben való tanulásra készít fel. Fejleszti a diákok alkotó- és tanulási képességeit, valamint a készségeiket, továbbá azokat a személyiségjegyeiket, amelyek a későbbiekben szükségesek a szakmájuk gyakorlásához és az életben való boldoguláshoz, emellett széleskörű általános műveltséget is biztosít.

A szlovén-magyar kétnyelvű gimnáziumban a diákok  fejlesztik a szlovén és a magyar nyelvi  kommunikációs készségeiket,  ismereteket szereznek a szlovén nemzet és a magyar nemzetiség, valamint az anyanemzet természeti, kulturális és történelmi örökségéről.

A diákok két szinten tanulhatják a magyar nyelvet:

  • Magyar nyelv mint anyanyelv és
  • Magyar nyelv mint második nyelv.

A diákok történelem- és földrajzórán nyelvi csoportban tanulhatnak, amelynek keretében többnyire magyar vagy szlovén nyelven sajátítják el az ismeretanyagot.

A gimnázium második és harmadik évfolyamában az Interdiszciplináris témakör (IT) tantárgy keretében  több tudományterület, ill. legalább három különböző tantárgy céljait ötvözve fejlesztjük a diákok vállalkozói kompetenciáját. Az iskola a tanév elején legalább két interdiszciplináris témakört kínál fel a diákoknak, akik a céljaiknak megfeleően, a hozzájuk közelebb állót választják. E tantárgy keretében keletkezett az alábbi videó is (Három ország, egy régió).

A KÉPZÉS BEFEJEZÉSE

A gimnáziumi képzés az általános érettségi vizsgával zárul. A diákok öt tantárgyból vizsgáznak:

  • anyanyelvből: szlovén nyelv és irodalomból vagy magyar nyelv és irodalomból,
  • matematikából,
  • idegen nyelvből: angol vagy német nyelvből,
  • 2 választható tantárgyból.

Választható tantárgyak: Szlovén nyelv mint második nyelv (kétnyelvű szlovén-magyar gimnázium), Magyar nyelv mint második nyelv (kétnyelvű szlovén-magyar gimnázium), Angol nyelv, Német nyelv, Spanyol nyelv, Biológia, Kémia, Fizika, Földrajz, Szociológia, Történelem.

A gimnáziumi képzés a sikeres általános érettségi vizsgával zárul. Ezt követően a diákok bármelyik felsőoktatási intézményben folytathatják a tanulmányaikat.

 

Tantárgyfelosztás

Pillanatfelvételek


Videó a programbemutatóról

 

Comments are closed.