Gépberendezés-szerelő tantárgyfelosztás

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/instalater_strojnih_instalacij_dv-2020/posebnidel.htm

Jelölés Programegységek Kötelező/ választható Órák száma összesen Kreditpontok száma
A – Közismereti tantárgyak      
P1 Szlovén nyelv Kötelező 213 12
P2 Magyar nyelv I, II Kötelező 213 12
P3 Matematika Kötelező 213 12
P4 Idegen nyelv Kötelező 164 9
P5 Művészet Kötelező  33 2
P6 Természettudomány Kötelező  132 6
P7 Társadalomtudomány Kötelező 132 6
P8 Testnevelés Kötelező 164 7
Összesen A    1264 66
 B – Szakmodulok      
M1 Műszaki kommunikáció Kötelező 99 4
M2 Anyagfajták in megművelések a szakmában Kötelező 66  3
M3 Konstrukciós elemek Kötelező 66  3
M4 Ügyvitelszervezés Kötelező 66  3
M5 Gépi berendezések Kötelező 196 8
M6 Energiafolyamatok alapjai Kötelező 132 7
M7 Lánghegesztés, forrasztás és ragasztás Kötelező 147 8
M8 Fűtési és hűtési rendszerek Választható 146 8
M9 Klíma- és szellőztetőrendszerek Választható 146 8
M10 Víz- és szennyvízvezetékek Választható 146 8
M11 Gázvezetékek Választható 146 8
Összesen B    1064 52
Ebből:

C – Gyakorlati oktatás az iskolában

     
Gyakorlati oktatás    280 12
Č – Szakmai gyakorlat      
Szakmai gyakorlat    1292 52
D – Egyéb nevelési-oktatási formák      
 Szakköri tevékenységek    130 6
Aktív állampolgárság   30 2
Összesen D   160 8
E – Nyílt kurrikulum        
Nyílt kurrikulum    195 9
       
Záróvizsga     2
Kreditpontok összesen     189

Comments are closed.