Bolti eladó tantárgyfelosztás

https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/trgovec_dv-2020/posebnidel.htm

Jelölés Programegységek Kötelező/ választható Órák száma összesen Kreditpontok száma
A – Közismereti tantárgyak
P1 Szlovén nyelv Kötelező 213 12
P2 Magyar nyelv I, II Kötelező 213 12
P3 Matematika Kötelező 213 12
P4 Idegen nyelv Kötelező 164 9
P5 Művészet Kötelező 33 2
P6 Természettudomány Kötelező 132 6
P7 Társadalomtudomány Kötelező 132 6
P8 Testnevelés Kötelező 164 7
Összesen A   1264 66
B – Szakmodulok
M1 Gazdasági alapismeretek Kötelező 108 5
M2 Kereskedelmi ügyvitel Kötelező 324 16
M3 Áruértékesítés Kötelező 513 27
 M4 Élelmiszer ismeretek Választható 108 5
M5 Műszaki árucikkek ismerete Választható 108 5
M6 Ruházati és drogériai árucikkek ismerete Választható 108 5
Összesen B   1053 53
Ebből:

C – Gyakorlati oktatás az iskolában

Gyakorlati oktatás   280 12
Č – Gyakorlati oktatás a munkaadónál
Szakmai gyakorlat   1293 53
D – Szakköri tevékenységek
 Szakköri tevékenységek   160 7
E – Nyílt kurrikulum
Nyílt kurrikulum   195 8
Személyiségfejlesztő tréning   35 2
Gazdasági számítások   42 2
Áru- és élelmiszerismeret   64 3
Fiatalok pénzügyi műveltsége   32 2
Záróvizsga     2
Kreditpontok összesen     189 KP

Comments are closed.