Szemesz projekt

 

 

A Szövetség az Európai Megújuló Energetikai Szakképzésért (SZEMESZ) projekt a LEONARDO Innovation Transfer Program keretében megvalósított SEE-REUSE projekt eredményeként létrejött innovatív, megújuló energetikai szakképzési forma továbbfejlesztésére és a projektben létrehozott partnerség kiterjesztésére és megerősítésére irányult.

A partnerség vezetője a vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási és felnőttképzési tevékenységet végző Völgy Hangja Egyesület, amely a SEE-REUSE projekt kezdeményezője és koordinátora volt. Tagjai az osztrák Berufsförderungsinstitute (BFI) tartományi szakképző intézet, a szlovén, gépészeti és mechatronikai szakképzést nyújtó Kétnyelvű Középiskola Lendva és Tab Város Önkormányzata, amely a városban működő, de az országos integráció miatt pénzügyi önállósággal nem rendelkező, ezért a pályázatban pénzügyi partnerként részt venni nem tudó, gépészeti és mechatronikai szakképzést nyújtó, Rudnay Gyula Szakközépiskolát képviselte.

A projekt célcsoportját a gépészeti szakképzésben dolgozó oktatók, fejlesztők, diákok és a megújuló energia termeléshez, hasznosításhoz kapcsolódó vállalkozások képezték.

Az előző (SEE-REUSE) projektben a mezőgazdasági gépész és az általános gépész szakközépiskolai alapképzésre épülő, 1 éves, OKJ-s megújuló energetikai technikus képzés tananyagai és akkreditációs dokumentációi készültek el. Az így létrejövő új szakképzési forma sikere nagymértékben a gyakorlati képzés minőségén múlik. Az új gyakorlati képzés színvonalas megoldása ugyanakkor jóval nehezebb, mint más ágazatokban, mert sokoldalú és nagyon gyorsan változó technológiai területről van szó, és viszonylag kevés olyan kapacitás áll rendelkezésre, amely alkalmas a gyakorlati képzésre.

E szempontok alapján a partnerség kidolgozott egy gyakorlati képzési útmutatót a meglévő (SEE-REUSE) technikus képzéshez, amely gyakorlati oktatási módszertani kézikönyv (szellemi termék 1.) formájában nyújthat segítséget a gyakorlati képzések tervezéséhez és megvalósításához.

A gyakorlati képzés sajátossága, hogy hatékonysága, hasznossága nehezebben mérhető. Egy korábbi LEONARDO projektben (SKILLDA) hatékony értékelési módszertant dolgoztak ki más szakmákra. E példa adaptációja alapján dolgoztunk ki egy értékelési módszert (szellemi termék 5.), amelyet a tervezettnél részletesebben kidolgoztunk a napenergia hasznosításra, sőt sikerült egy gyakorlati oktatást és értékelést segítő mobil, kísérleti berendezést tervezni és elkészíteni. A berendezés egy háztartási napkollektoros rendszer működőképes, miniatürizált modellje.

A gyakorlati képzés minőségét emeli, hasznosulását fokozza, ha kombinált tanulási (blended learning) lehetőséget is kínál, ezért a partnerség a gyakorlati képzést előkészítő és nyomon követő e-tananyagot (szellemi termék 3.) fejlesztett ki, amely az értékelési rendszer elemeinek is helyet ad. Az e-tananyag és a gyakorlati oktatási módszertani kézikönyv iteratív kidolgozásához a projektbe épített rövid gyakorlati képzési szakaszok nyújtottak kísérleti alapot.

A szakközépiskolai gyakorlati műhelyek felszerelése egyelőre nem volt képes alkalmazkodni a megújuló energetikai terület oktatási igényeihez. A partnerek ezért kidolgozták a megújuló energia technológiák gyakorlati oktatástechnológiai igényrendszerét, amelynek része egy kapcsolódó gyakorlati oktatóműhely részletes műszaki terve, a szükséges eszköz- és felszerelésjegyzékkel (szellemi termék 4.).

Az eddig elkészült tananyagokban nem kapott kellő súlyt az egyes technológiák gazdasági összehasonlítása, ugyanakkor a piaci visszajelzések szerint erre nagy igény van. Ennek orvoslására a partnerek egy gazdasági kalkulációs segédanyagot is készíttek (szellemi termék 2.). Ennek során derült ki, hogy az épületek hőigényének kalkulálása előfeltétele az egyes technológiák összevetésének, ezért erre is szoftvert készítettünk, az eredeti terveket túllépve.

A projekt a szakképzési együttműködések, az oktatás és a kapcsolódó fejlesztési munka hatékonyságának segítése érdekében egy a pályázat beadásakor még három nyelven tervezett, de négy nyelven összeállított (magyar – angol – német – szlovén) szakmai szószedetet is létrehozott (szellemi termék 6.).

A partnerség tagjai, kiszélesítve a helyi Szakképzési Centrummal és a TÖOSZ-szal, együttműködést kötöttek a megújuló energetikai szakképzés komplex előmozdítására és a további együttműködésre, meghatározva annak területeit egy együttműködési koncepcióban (szellemi termék 7.).

A projekt révén egy korszerű, kevert tanulási módokat nyújtó megújuló energetikai szakképzési forma és egy ennek fenntartását és továbbfejlesztését célzó nemzetközi partnerség jött létre, hozzájárulva ezzel a klímaváltozáshoz kapcsolódó EU 2020 célok eléréséhez.

A szakmai megvalósulást alátámasztó dokumentumok és a program keretében létrehozott szellemi termékek a projekt honlapjáról elérhetőek a következő linkről: http://seereuse2015.pe.hu/.

Comments are closed.