Strokovna ekskurzija prvih letnikov na Madžarsko

17. in 18. oktobra 2013 so bili dijaki 1.a in 1.c/d razreda na strokovni ekskurziji na Madžarskem. Na ekskurziji smo videli, kakšna je prava madžarska puszta, obiskali smo rojstno hišo največjega pesnika, Sándorja Petőfija, videli zelo zanimiv postopek izdelave porcelana v Kalocsi ter kje pridelujejo najboljšo madžarsko papriko. Ogledali smo si tudi Szeged, mesto ob reki Tisi, spominski park v Ópusztaszeru in spominski park v Mohácsu.

Comments are closed.