Knjižnična informacijska znanja

Šolska knjižnica DSŠ Lendava je organizirala Knjižnična informacijska znanja v Univerzitetni knjižnici Maribor in Pokrajinskem arhivu Maribor.

Dijaki 1.a in 1.g razreda smo dne 8.11.2013 obiskali Univerzitetno knjižnico  in Pokrajinski arhiv v Mariboru.

UKM in PAM že vrsto let organizira in izvaja izobraževanje uporabnikov. Izobraževanje obsega naslednje tematske sklope : predstavitev zavoda,informacijsko opismenjevanje, tj. iskanje informacij s pomočjo Cobiss/Opac, iskanje po elektronskih informacijskih virih in še vrsto dejavnosti.

Comments are closed.